Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

Dit is de laatste Ba(r)ometer van het schooljaar. Met deze aflevering eindigt ook onze nieuwsbrief. We werken volop aan een gloednieuwe nieuwsbrief, met een nieuwe naam, in een nieuwe lay-out en met een eigen stijl. Daarin brengen we berichten uit verschillende nieuwsbrieven van VSKO, waaronder deze, samen. U zult zelf kunnen bepalen welk nieuws u wenst te ontvangen. Zo hopen we u in de toekomst nog beter te informeren. Die nieuwsbrief zal vanaf 20 augustus 2015 elke donderdag om 12u00 verschijnen.

We krijgen regelmatig signalen van scholen dat de kostprijs voor busvervoer, zeker in het kader van het zwemonderricht en de leeruitstappen, zeer zwaar doorwegen. Daarom overlegde VVKBaO met de federatie van Belgische autobus- en autocarondernemers (FBAA), IRO en SERVIKO. Tijdens de bijeenkomst gingen we samen op zoek naar mogelijkheden om die kostprijs te drukken. Dat overleg resulteerde in enkele nuttige tips. Hopelijk helpen die tips de kostprijs voor de scholen effectief te verlagen.

Op 17 juni 2015 kwam de Algemene Vergadering van DCBaO bijeen voor de laatste vergadering van dit schooljaar. Volgende onderwerpen kwamen aan bod: de pre-waarborgregeling, het nieuwe leerplanconcept, werking DCBaO binnen VSKO 2.0, bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting, verslag bezoek DCBaO aan het kabinet van minister Hilde Crevits en vragen en bezorgdheden uit de bisdommen. Je vindt hier het volledige verslag.

Het juninummer van School+visie is verschenen! Het laatste nummer van de zevende jaargang. We hopen dat je van alle nummers hebt genoten.

Dit zijn de hoofdpunten:

De pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs wenst met ingang van 01 september 2015 een teamverantwoordelijke basisonderwijs aan te werven voor de dienst Curriculum en Vorming van het VSKO. Klik hier voor de vacature.

Ons tijdschrift: School+Visie

Juni - juli 2015

Leeftocht

Maart 2015