Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

Vacature juridisch stafmedewerker VVKBaO

VVKBaO is op zoek naar een jurist. Meer info over deze vacature vind je hier.

In de geactualiseerde mededeling Tuchtmaatregelen voor leerlingen in het basisonderwijs lees je meer over tuchtmaatregelen, de preventieve schorsing en de nieuwe beroepsprocedure tegen tijdelijke en definitieve uitsluiting. Aan de mededeling zijn tevens een aantal modelbrieven toegevoegd.

Op 11 december 2014 organiseren Agoria's business community ‘Building Technology' en DIKO (Dienst voor Investeringen van het Katholiek Onderwijs) het seminarie Hoe duurzame scholen energie-efficiënt, betaalbaar, veilig en comfortabel (ver)bouwen?. Het seminarie is bedoeld voor schoolbesturen en directies. Deelname is gratis. Voor meer informatie en om in te schrijven, klik hier.

Indien een personeelslid na een arbeidsongeval minder dan 30 kalenderdagen arbeidsongeschikt is, zal AgODi aan de betrokkene voorstellen om het arbeidsongeval af te sluiten met 0 procent blijvende arbeidsongeschiktheid. Als de betrokkene of de behandelende arts meent dat er blijvende arbeidsongeschiktheid is, moet het personeelslid dat per brief laten weten aan AgODi. Indien het personeelslid ook na een herinnering van AgODi niet reageert, wordt het arbeidsongeval geconsolideerd met 0 procent blijvende arbeidsongeschiktheid.

Al wie niet-voorverpakte levensmiddelen levert aan consumenten en grote instellingen, is vanaf 13 december verplicht om bepaalde stoffen en producten kenbaar te maken die allergieën of intoleranties veroorzaken (koninklijk besluit van 17 juli 2014). Ook scholen vallen onder die regelgeving, bv. wanneer niet-voorverpakte maaltijden verkocht worden in het schoolrestaurant.

Ons tijdschrift: School+Visie

Oktober-november 2014

Leeftocht

November 2014