Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

Nemen jouw vierde- of zesdeklassers deel aan de interdiocesane proeven? Dan geven we je graag nog een aantal praktische richtlijnen mee om die proeven goed voor te bereiden. Dit document kan je daarbij helpen. We bezorgen je ook tips die je kunt gebruiken bij de analyse van de proeven.

We krijgen veel vragen rond het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. Daarnaast is er onduidelijkheid over de correcte interpretatie van termen als het gemeenschappelijk curriculum (GC) en het individueel aangepast curriculum (IAC).

We ontwikkelden daarom 4 teksten die je ondersteuning bieden bij het gebruik van de juiste begrippen, bij het uitwerken van een procedure in functie van het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, en bij de continuering van zorg van basis- naar secundair onderwijs.

Misschien word ook jij binnenkort gecontacteerd om deel te nemen aan een onderzoek i.v.m. de organisatie van schoolbesturen dat wordt gevoerd door het ‘Leuven Economics of Education Research’-centrum van de KU Leuven. De recente ontwikkelingen in het kader van een bestuurlijke schaalvergroting vereisen een wetenschappelijke bestudering van de randvoorwaarden, knelpunten en kritische succesfactoren. Om een gefundeerde input te geven op het huidige en toekomstige beleid worden de beleidsaanbevelingen afgetoetst bij diverse actoren uit het onderwijs.

VVKBaO heeft een vacature voor een pedagogisch begeleider wiskunde. Voor meer informatie, klik hier.

Ons tijdschrift: School+Visie

Februari - maart 2015

Leeftocht

Maart 2015