Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

De pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs wenst met ingang van 01 september 2015 een teamverantwoordelijke basisonderwijs aan te werven voor de dienst Curriculum en Vorming van het VSKO. Klik hier voor de vacature.

Deze mededeling geeft toelichting bij de wijze waarop scholen die in het kader van de inhaalbeweging voor de schoolinfrastructuur in Vlaanderen een Individueel DBFM-contract (iDBFM) afgesloten hebben, de bijbehorende verrichtingen boekhoudkundig dienen te verwerken volgens het advies van ABKO (Adviescommissie Boekhouding in het Katholiek Onderwijs).

In samenwerking met VVKBaO geeft Licap drie modellen van agenda’s voor het basisonderwijs uit:

De mededeling Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie werd geactualiseerd, onder meer ten gevolge van beslissingen van het College van beroep. Je vindt de mededeling en alle bijbehorende modellen op onze website na inloggen via administratief-juridisch>personeel>functiebeschrijving en loopbaanbegeleiding.

VVKBaO biedt samen met DNI volgend schooljaar heel wat vormingen aan. Vandaag halen we er drie voor het voetlicht:

Ons tijdschrift: School+Visie

April - mei 2015

Leeftocht

Maart 2015