Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

Bij de start van het schooljaar 2014-2015 tellen we 142 157 kleuters en 248 429 lagere schoolkinderen in het katholiek basisonderwijs. Het aantal kleuters daalt met 0,68 procent. Het aantal leerlingen in de lagere school stijgt met 2,12 procent. Meer cijfers vind je in ons persbericht.

We willen je danken voor je medewerking aan de spoedtelling!

De modellen van het kies- en huishoudelijk reglement zijn gewijzigd conform het nieuwe participatiedecreet. In de meeste scholen zullen de raden pas in 2017 opnieuw samengesteld worden. De huishoudelijke reglementen moeten wel al eerder aangepast worden.

De modellen voor de schoolraad, pedagogische raad en de ouderraad vind je hier.

Ze houden verband met volgende mededelingen:

Elke directeur in functie kan gedurende zijn loopbaan een beroep doen op het vormingsfonds van directies om de kosten te dekken die verbonden zijn aan het volgen van opleiding. Het Verbond stelt in samenspraak met de vakverenigingen jaarlijks een lijst van vormingen samen die in aanmerking komen voor het vormingsfonds. De lijst van vormingen voor het schooljaar 2014-2015 vind je op de website van de Dienst nascholing. Daar vind je ook het vormingsreglement en het aanvraagformulier.

Op 18 juni 2014 kwam de algemene vergadering DCBaO samen. Onder meer volgende agendapunten kwamen aan bod: nieuwsbrief voor directies basisonderwijs, omkaderingsmodel DCBaO, aanbod VVKBaO rond verifiëringsgesprekken, verkiezing nieuwe ondervoorzitter. We bezorgen je het volledige verslag.

Tijdens de informatieronde voor directies (eind augustus) stelden we enkele documenten voor die scholen kunnen gebruiken om hun preventie- en veiligheidsbeleid te optimaliseren. We hadden het dan onder meer over ons sjabloon voor het verbeterplan BVH en de handleiding erbij.

Deze en andere documenten vind je terug op onze website: www.vvkbao.be (inloggen > Administratief-Juridisch > School > Veiligheid en gezondheid > modellen > BVH).

Ons tijdschrift: School+Visie

Augustus-september 2014

Leeftocht

Juni 2014