Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

Door de nieuwe regeling voor vaste benoeming op 1 juli of 1 oktober 2015 dienen heel wat documenten en modellen te worden aangepast. In dit bericht vind je de belangrijkste aanpassingen.

Bij het aprilnummer van School+visie ontvang je de nascholingsaffiche 2015-2016. De affiche geeft je al een voorsmaakje van de nascholingen die VVKBaO in samenwerking met de Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) volgend schooljaar organiseert.

Je ontvangt voor elke vestigingsplaats een affiche. Een digitale versie van de affiche vind je hier.

Het vierde hoofdstuk van het Vademecum voor bewegingsopvoeding werd aangepast aan het M-decreet. Het vademecum is een online document. Je kunt het hier raadplegen.

VVKBaO biedt samen met DNI volgend schooljaar heel wat vormingen aan. Vandaag halen we er vier voor het voetlicht:

Door toepassing van de indexformule en afronding stijgen de bedragen van de scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2015–2016 met 5 euro. Het geïndexeerde bedrag voor een kleuter bedraagt 45 euro en voor een leerling lager onderwijs 85 euro. Ten gevolge daarvan werd het model schoolreglement aangepast.

Ons tijdschrift: School+Visie

April - mei 2015

Leeftocht

Maart 2015