Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

Het bestuur en de medewerkers van VVKBaO wensen jou en je team een deugddoende herfstvakantie!

Onderwijsdecreet XXIV voorziet dat het niet herbruikbare meubilair van het departement Onderwijs en Vorming in het Consciencegebouw geschonken wordt aan de scholen van het GO! en het gesubsidieerd onderwijs. Het gaat meer bepaald om kasten die niet langer bruikbaar zijn als gevolg van de herinrichting van een aantal kantooroppervlaktes.

Karen Van Renterghem is sinds kort als pedagogisch stafmedewerker bij VVKBaO aan de slag. Ze doet beleidsvoorbereidend werk rond algemene pedagogische thema's.

Haar contactgegevens zijn: Karen [dot] Vanrenterghem [at] vsko [dot] be of 02 507 06 99.

We heten haar van harte welkom!

In de sessie Hoe zeg ik dat in het Frans? Frans in de klaspraktijk voor leerkrachten bieden we leerkrachten de nodige talige ondersteuning om de kinderen te begeleiden bij hun eerste stappen in het vroege vreemdetalenonderwijs. Hoe kun je met een eenvoudig Frans taalgebruik een activiteit leiden, een prentenboek vertellen, een lied of versje aanleren, een spel spelen met de kinderen?

"Een katholieke dialoogschool kleurt het management, de wijze waarop je verantwoording aflegt over je financiën, de wijze waarop je bestuurt en omgaat met leerkrachten en leerlingen. Een katholieke dialoogschool kleurt het geheel." (Uit: interview Lieven Boeve, Forum, september 2014)

Ons tijdschrift: School+Visie

Oktober-november 2014

Leeftocht

Oktober 2014