Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

VVKBaO houdt vanmiddag zijn jaarlijks kerstfeest. Tot 11u00 zijn we telefonisch bereikbaar. We beantwoorden je e-mail zo snel mogelijk.

Het VSKO is gesloten van 25 december 2014 tot en met 4 januari 2015.

Kerstmis is
elk jaar opnieuw
met woorden en gebaren,
met stilte en muziek
Gods’ boodschap van vrede
laten klinken.
Kerstmis is
blijven geloven dat
Gods’ droom over eenvoud en vrede
ons hart kan vullen tot het er vol van is
en onze mond ervan overloopt.
Kerstmis is
ons gelukkig prijzen
dat God deze droom
in Zijn Zoon heeft laten geboren worden.
Zijn hoopvolle knipoog
naar deze wereld.

Wegens onderhoudswerken zullen op 29 en 30 december de documenten die je raadpleegt via de menublokken rechts op de website tijdelijk niet bereikbaar zijn. Ook de linken naar bestanden op de webpagina's zullen tijdelijk niet werken.

Onze excuses voor het ongemak.
Prettige eindejaarsfeesten!

VVKBaO wil de bestaande leerplannen van het katholiek basisonderwijs herwerken tot instrumenten voor onderwijs nu en in de toekomst, die tegelijk onze opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen ondersteunen. Daarom startte het Verbond in februari 2014 een project waarin een raamwerk voor toekomstig leerplanwerk ontwikkeld wordt. Dat wordt dit schooljaar afgewerkt.

Op maandag 1 december 2014 berichtten we in onze nieuwsbrief over twee nieuwe mededelingen naar aanleiding van gewijzigde regelgeving inzake psychosociale aspecten op het werk:

Ons tijdschrift: School+Visie

December - januari

Leeftocht

December 2014