Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

Het juninummer van School+visie is verschenen! Het laatste nummer van de zevende jaargang. We hopen dat je van alle nummers hebt genoten.

Dit zijn de hoofdpunten:

De pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs wenst met ingang van 01 september 2015 een teamverantwoordelijke basisonderwijs aan te werven voor de dienst Curriculum en Vorming van het VSKO. Klik hier voor de vacature.

Deze mededeling geeft toelichting bij de wijze waarop scholen die in het kader van de inhaalbeweging voor de schoolinfrastructuur in Vlaanderen een Individueel DBFM-contract (iDBFM) afgesloten hebben, de bijbehorende verrichtingen boekhoudkundig dienen te verwerken volgens het advies van ABKO (Adviescommissie Boekhouding in het Katholiek Onderwijs).

Het bestuur en de medewerkers van VVKBaO wensen jou en je team een zalige, zonovergoten en welverdiende vakantie toe. Uiteraard kun je tijdens de vakantie ook een beroep doen op onze dienstverlening. Er is permanentie voorzien, behalve op volgende momenten: vrijdag 3 juli 2015 (jaarlijkse personeelsuitstap) en van 27 juli 2015 tot en met 9 augustus 2015 (collectieve sluiting).

Het VSKO zoekt vier nieuwe medewerkers. Hieronder vindt u de vacatures:

Ons tijdschrift: School+Visie

Juni - juli 2015

Leeftocht

Maart 2015