Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

VVKBaO heeft een vacature voor een voltijds pedagogisch begeleider 'kleuteronderwijs en pastoraal/identiteit'. Meer bepaald zoeken we een vastbenoemd personeelslid dat sterk vertrouwd is met het kleuteronderwijs en met de wijze waarop in onze scholen rond pastoraal en identiteit gewerkt wordt. Hij/zij is geïnteresseerd in de godsdienstige ontwikkeling bij kleuters. Voor meer informatie klik hier.

Het M-decreet (het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) brengt heel wat vragen met zich mee. Daarom organiseert VVKBaO in samenwerking met VVKBuO en de diocesane begeleidingsdiensten een speciale informatieronde over het M-decreet.

Volgende thema's komen aan bod:

De Vlaamse Regering heeft beslist om 193 miljoen euro te besparen in onderwijs. Die besparingen snijden ook in de werkingsmiddelen van de scholen. Concreet wordt er in het basisonderwijs 2,3 procent op de werkingsmiddelen bespaard. Het VSKO is principieel tegen besparingen in het onderwijs (cf. het persbericht van 24 september 2014 en bijgaande nota van VSKO).

VVKBaO heeft sinds 2012 een online zoeker (www.vvkbao.be > snelmenu). Dit gebruiksvriendelijk instrument brengt het curriculum van het basisonderwijs overzichtelijk in kaart.

In de mededeling wordt de regeling met betrekking tot de ophaling van schoolafval door de gemeente iets uitvoeriger toegelicht. Voor meer informatie over sociale en andere voordelen kun je onze mededeling Flankerend onderwijsbeleid raadplegen.

Ons tijdschrift: School+Visie

Augustus-september 2014

Leeftocht

Juni 2014