Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

Op 5 februari 2015 kreeg het Verbond het bezoek van de nieuwe directies van het bisdom Antwerpen. Via de fotocollage krijg je een idee van het verloop van de dag. Het bezoek kadert in de cursus ProfS.

VVKBaO richt tijdens het schooljaar 2015-2016 een nieuwe nascholing in voor het basisonderwijs over STEM-onderwijs. Door subsidiëring van de overheid kan die nascholing één jaar gratis aan onze basisscholen aangeboden worden.

Tijdens die vorming zetten we vooral in op ‘leren van elkaar’ met het optimaliseren van STEM-didactiek in de focus. Daarbij blijft de integratie van STEM voorop staan. De nascholing wordt georganiseerd binnen lerende netwerken die per netwerk een drietal keer zullen samen komen. Daarnaast organiseren we een gezamenlijk start- en slotmoment.

Er werd ons gevraagd het pakket iRespect te verspreiden. Dat zal gebeuren via de diocesen in samenwerking met de hoofdbegeleiders basisonderwijs. iRespect is een pakket van 10 lessen rond thema’s binnen mediawijsheid dat werd ontwikkeld met steun van de Europese Commissie. iRespect kan een ondersteuning betekenen voor de leerkracht. Het materiaal is ook te vinden op www.mediawijs.be. Het Verbond werkte niet aan dit pakket mee.

Muzisch beschouwen van kunst met kleuters en kinderen: waar kan je dat beter dan in het museum? Tijdens het muzo-evenement op dinsdag 17 maart 2015 worden kleuterleidsters en leerkrachten van onder- en bovenbouw op maat bediend. Ze leren er van ervaren gidsen hoe ze met hun kleuters of leerlingen op een interactieve wijze aan kunstbeschouwing kunnen doen. Ook hier is leren door ervaring het motto.

Alle schoolbesturen zijn verplicht hun gegevens met betrekking tot de loonfiches 281 en de samenvattende opgaven 325 van het aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014) via elektronische weg (Belcotax-on-Web) in te dienen.

De uiterste datum van indiening voor de fiche 281.10 is vastgelegd op 28 februari 2015, voor fiche 281.50 is dat 30 juni 2015.

Ons tijdschrift: School+Visie

Februari - maart 2015

Leeftocht

Maart 2015