Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

De diocesane informatieronde van VVKBaO wordt woensdag in het bisdom Brugge afgesloten.

Volgende thema's komen aan bod:

De mededeling rond het vervoer van leerlingen of collega's door personeelsleden van de school werd aangepast aan de strengere alcohollimiet. Deze mededeling vervangt de mededeling VSKO/DB/11.16.

Het forfaitair jaarcontract (tarief T125) geeft de school gedurende één schooljaar het recht binnen de school mechanische achtergrond- en voorgrondmuziek, levende muziek, lezingen, filmvoorstellingen en toneelopvoeringen e.d. te brengen. Het geldt nu ook voor activiteiten in samenwerking met Jeugd & Muziek. Deze mededeling vervangt de mededeling VSKO/DB/13.11.

Aan de VSKO-mededeling Fusie van vzw's: juridische aspecten werd een passage (4.4) toegevoegd. Die wijst op de gevaren bij overdracht van onderwijspatrimonium dat (gedeeltelijk) tot stand is gekomen of verbouwd werd met overheidssteun. Je vindt de aangepaste mededeling hier.

Ria De Sadeleer wordt vanaf 1 september 2014 pedagogisch coördinator van VVKBaO. Zij vervangt Machteld Verhelst, die directeur van de vzw PBDKO wordt.

Mevrouw De Sadeleer is licentiate Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Ze is sinds 2000 actief in de lerarenopleiding en op dit ogenblik hoofdlector aan de HUB-KAHO Campus Brussel in het studiegebied Onderwijs. Ze is er opleidingshoofd van de Banaba Schoolontwikkeling en van de verkorte opleiding Bachelor Lager Onderwijs.

We willen haar van harte verwelkomen!

Ons tijdschrift: School+Visie

Augustus-september 2014

Leeftocht

Juni 2014